Online sprievodca Inteligentnou mobilitou

Vitajte na webe zameraného na podporu rozvoja inteligentnej mobility na Slovensku.

Vstúpiť

Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility, ITMS kód: 314011U087
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.