Autonomous Vehicles Readiness Index (AVRI)

Index pripravenosti autonómnych vozidiel (AVRI) je nástroj vypracovaný spoločnosťou KPMG, ktorý pomáha merať úroveň pripravenosti na autonómne vozidlá.

Prvý raz bol vypracovaný za rok 2018. Počet krajín zaradených do rebríčka postupne stúpal z počtu 20 v roku 2018, na vyše 25 nasledujúci rok. Zatiaľ posledný index bol pripravený pred pandémiou COVID-19 pre rok 2020, kedy obsahoval rebríček zložený z 30 krajín. 

Zamýšľaným hlavným publikom AVRI sú organizácie verejného sektora zodpovedné za dopravu a infraštruktúru. Zaujímavý môže byť aj pre iné organizácie verejného a súkromného sektora, ktoré sa zaoberajú cestnou dopravou alebo ju využívajú. Tým, že index poskytuje hodnotenia silných stránok, výziev a odporúčaní pre jednotlivé krajiny, poskytuje konštruktívne poznatky, ktoré môžu pomôcť vládam vzájomne sa inšpirovať, učiť sa a zlepšovať sa. Kompletný index pripravenosti autonómnych vozidiel (AVRI) na stiahnutie.

Prístup k hodnoteniu AVRI

Ide o zložený index, ktorý pôvodne obsahoval 25 indikátorov. V súčasnosti ide o 28 samostatných indikátorov z rôznych zdrojov, ktoré sú agregované do jedného výsledného skóre. Všetkých 28 hodnotených oblastí je usporiadaných do štyroch pilierov:

Štyri z indikátorov sú hodnotené špeciálne pre tento index spoločnosťami KPMG International a ESI Thought Lab, výskumnou spoločnosťou so sídlom v USA, s využitím dostupných informácií vrátane správ z médií, tlačových správ a iných materiálov. Ďalších 24 indikátorov vychádza z už existujúcich výskumov KPMG International a iných organizácií. 

Hodnoty indikátorov v rámci štyroch pilierov sa spočítavajú, aby sa dospelo k celkovému skóre pre každý z nich. V celkovom skóre pre každú krajinu a jurisdikciu má každý pilier rovnakú váhu.

Prehľad lídrov

PoradieKrajina
1Singapur
2Holandsko
3Nórsko
4Spojené štáty americké
5Fínsko
6Švédsko
7Južná Kórea
8Spojené arabské emiráty
9Spojené kráľovstvo
10Dánsko
11Japonsko
12Kanada
13Taiwan
14Nemecko
15Austrália
Prehľad lídrov Indexu AVRI (2020)

Singapur

Singapur sa po prvýkrát dostal do vedenia AVRI v roku 2020, dovtedy sa umiestňoval na druhom mieste za Holandskom. Singapur vedie tak v akceptácii spotrebiteľov, ako aj v pilieroch politiky a legislatívy. Rozšíril testovanie CAV tak, aby pokrylo všetky verejné cesty v západnom Singapure a jeho cieľom je od roku 2022 obsluhovať tri oblasti autobusmi bez vodiča. Počet nabíjacích miest sa do roku 2030 zvýši z 1 600 na 28 000 so stimulmi na nákup elektrických vozidiel, hoci vláda tiež postupne zavádza daň z používania na kompenzáciu straty spotrebnej dane z palív. 

Najvyššie hodnotenie Singapuru v oblasti politiky a legislatívy odráža úsilie, ktoré vynaložil na podporu používania CAV. V januári 2019 vláda mestského štátu zverejnila svoj návrh národných noriem pre takéto vozidlá, ako aj dobrovoľný rámec riadenia AI, pričom tento rámec bol aktualizovaný v januári 2020 o skutočné prípady použitia. V októbri 2019 Singapur rozšíril svoju testovaciu oblasť tak, aby pokryla všetky verejné cesty v západnom Singapure, približne 1 000 kilometrov (620 míľ), čo predstavuje jednu desatinu rozlohy mesta. Začalo sa tiež preškoľovanie 100 vodičov autobusov na bezpečnostných operátorov autobusov CAV s cieľom v budúcnosti obsluhovať tri nové mestá s autobusmi bez vodiča od roku 2022. V marci 2019 spoločnosť Volvo uviedla na trh 12-metrový CAV elektrický autobus so singapurskou technologickou univerzitou Nanyang, ktorý by mohol slúžiť na obsluhu týchto oblastí. Tieto aktivity sú podporené vynikajúcou cestnou infraštruktúrou, ktorá je podľa správy Svetového ekonomického fóra o globálnej konkurencieschopnosti hodnotená ako najlepšia na svete. Rozpočet Singapuru na rok 2020 zahŕňal 4,3 milióny USD na podporu testovacích zariadení CAV. S cieľom postupne vyradiť všetky vozidlá so spaľovacím motorom do roku 2040 sa Singapur zaviazal rozšíriť počet nabíjacích staníc EV z 1 600 na 28 000 do roku 2030. Systém stimulov na skoré prijatie EV, ktorý bude trvať do decembra 2023, zníži obstarávacie náklady takýchto vozidiel v priemere o 11 percent. Rozpočet síce znížil ročné cestné dane pre elektromobily, no zároveň sa začalo postupné zavádzanie dane za používanie vo výške 700 SGD (500 USD) ročne za plne elektrické vozidlo, aby sa kompenzovala strata spotrebnej dane z paliva. V marci 2020 juhokórejský výrobca automobilov Hyundai oznámil otvorenie globálneho inovačného centra, ktoré sa malo otvoriť v roku 2022 v Singapure. Čínska spoločnosť zaoberajúca sa automobilovou elektronikou Desay spustila v Singapure svoje prvé zahraničné výskumné a vývojové centrum pre CAV. Očakáva sa tiež, že CAV budú integrované do generálneho plánu pozemnej dopravy v Singapure, aby sa stali „45-minútovým mestom“ s 90 percentami ciest ukončených do tohto času do roku 2040. 

Holandsko

Holandsko viedlo prvé dva ročníky AVRI, momentálne sa nachádza na druhom mieste. 

Vyniká v oblasti politiky a legislatívy, pričom je jednou zo štyroch krajín, ktoré získali najvyššie skóre za reguláciu CAV a patrí medzi najvyššie hodnotené krajiny v indikátore objemu vládou financovaných CAV pilotných projektov. Rozsiahla séria takýchto pilotných projektov znamená, že 81 percent Holanďanov žije v blízkosti testovania, na druhom mieste po Singapure. V roku 2018 však Holandsko zaznamenalo problémy spojené s akceptáciou zavádzania CAV u obyvateľstva – práca na podpore akceptácie bude základným krokom k úspešnému prijatiu CAV. Neúspešné boli pokusy vlády otestovať a udeliť CAV vodičský preukaz. Rovnako testy platooningu v júli 2019 odhalili problémy pri udržiavaní neustáleho pripojenia nákladných vozidiel. 

Holandsko si v zatiaľ poslednom publikovanom rebríčku pre rok 2020 zachováva vedúce postavenie v pilieri infraštruktúry, pričom vedie v oblasti nabíjacích staníc pre elektromobily na obyvateľa s tromi na tisíc ľudí, čo je najviac na svete. Je na druhom mieste za Nórskom v podiele na trhu s elektromobilmi, pričom 15 percent (údaj k roku 2020) nových áut je na batérie alebo hybridy. Výkonnosť elektromobilov je zahrnutá v indexe, keďže väčšina CAV je elektrických, čo znamená, že pre krajinu by bolo veľmi ťažké zaviesť vozidlá bez vodiča bez už vybudovanej infraštruktúry pre elektrické vozidlá. Holandsko je tiež na druhom mieste za Singapurom, pokiaľ ide o kvalitu ciest, pričom dobré cesty sú opäť predpokladom pre zavedenie CAV. Pokiaľ ide o konkrétne práce na CAV infraštruktúre, v roku 2019 Holandsko do 60 nových oblastí krajiny rozšírilo používanie ITS, ako sú semafory, ktoré bezdrôtovo odosielajú svoj stav do CAV, takže vozidlá vedia, kedy majú zastaviť a kedy ísť. Krajina ešte musí zaviesť 5G siete na rôznych frekvenciách vo veľkom. Krajina prekračuje limity Európskej únie týkajúce sa znečistenia dusíkom, čo viedlo vládu k zníženiu rýchlostných limitov v marci 2020. Opatrenia, ktoré nútia ľudí meniť svoje vozidlá, či už z dôvodu spoplatnenia ciest alebo prechodu na elektrickú energiu s cieľom znížiť znečistenie a emisie uhlíka, by mohli tiež zvýšiť prijímanie CAV. 

Nórsko

Nórsko si v zatiaľ poslednom publikovanom rebríčku pre rok 2020 udržalo svoju tretiu pozíciu v AVRI vďaka svojej otvorenosti voči novým dopravným technológiám.

Otvorenosť preukázalo celosvetovo najrozsiahlejším prijatím elektrických vozidiel, ktoré sú predchodcom elektrických vozidiel CAV. Väčšinu osobných vozidiel kúpených v roku 2019, 56 percent, tvorili batériové alebo plug-in hybridy, ďaleko pred druhým Holandskom s 15 percentami. Ide o dôsledok vysokých daní na spaľovacie vozidlá a palivá a dotácií na elektrické vozidlá, ktoré môžu byť po uplatnení daňových nákladov na nový elektromobil výrazne lacnejšie ako ich ekvivalent využívajúci fosílne palivá. Nórsko je s počtom 2,4 na tisíc obyvateľov tesne na druhom mieste za Holandskom, pokiaľ ide o nabíjacie stanice pre elektromobily, má vynikajúce širokopásmové a 4G pokrytie a je na druhom mieste za Fínskom, pokiaľ ide o dostupnosť najnovších technológií. Krajina v roku 2019 rozšírila používanie CAV, v niektorých prípadoch ich presunula z testovania na reálne aplikácie. Tri autobusové linky v Osle sú teraz bez vodiča, jazdia po bežných, aj keď relatívne menej používaných cestách, ako napr. spoj v Kongsbergu zo železničnej stanice do mestského technologického centra. Prostredníctvom analýzy rizík priemysel dospel k záveru, že maximálna rýchlosť pre CAV na cestách sa môže zvýšiť zo 16 na 20 km/h a uvažuje sa o ďalšom zvýšení na 25 km/h, podobne ako vo veľkej mestskej premávke. Vláda tiež prijala právne predpisy, aby umožnila každému rovnaký prístup k CAV, namiesto stanovenia vekových alebo iných limitov. Nórsko testuje nákladné vozidlá, autá a autobusy CAV v extrémnom počasí s pilotmi CAV na zasnežených Svalbardských ostrovoch za polárnym kruhom. Letisko Oslo používa CAV na odpratávanie snehu a ľadu a piloti používajú autonómne nákladné autá na prepojenie baní a železničných skladov v severnom Nórsku. Nórsko zavádza aj iné druhy autonómnych zariadení. Má vedúce postavenie v oblasti autonómnych lodí, s niekoľkými krátkymi trajektovými trasami cez fjordy, ktoré sú teraz prevádzkované prevažne automatizovaným spôsobom, aj keď s ľudskou podporou. Takéto lode sa zavádzajú aj na prepravu nákladu v nórskych pobrežných vodách. Pri stavebných prácach mnohé samosprávy nariaďujú alebo požadujú používanie autonómnych zariadení na elektrický pohon. Nórsko už má vynikajúcu tvorbu máp, ale potrebuje rozvinúť oblasť spracovania údajov o cestách v reálnom čase, ktoré by pokrývali dopravné podmienky a nehody. 

Spojené štáty americké

USA sú na druhom mieste za Izraelom v pilieri technológie a inovácie. 

V USA sa nachádza 420 centrál spoločností CAV, čo je 44 percent spoločností zo všetkých krajín v AVRI 2020. Patrí medzi päť krajín, ktoré získali najvyššie hodnotenie za priemyselné partnerstvá. Americké spoločnosti zamerané na technológie a technologické spoločnosti vrátane spoločností Apple a Waymo, spoločnosti Google a etablovaní výrobcovia vozidiel ako General Motors a Ford naďalej dominujú vo vývoji CAV na celom svete. Divízia Cruise spoločnosti GM predstavila Origin, účelové auto s vlastným pohonom určené na zdieľané jazdy. Auto nemá žiadne ovládacie prvky a miesto pre šiestich pasažierov oproti sebe, pričom tí vpredu sa pozerajú dozadu. V júni 2019 Apple kúpil Drive.ai, startup so sídlom v Silicon Valley, ktorý pilotne vyskúšal CAV technológiu, ktorú možno nasadiť do existujúcich vozidiel na cestných okruhoch v Texase. Potom v marci 2020 startup získal 2,25 miliardy USD od externých investorov a jeho finančný riaditeľ navrhol, aby sa nakoniec mohol stať samostatnou firmou. V tom istom mesiaci obnovil Uber testovanie CAV vo svojom domovskom meste San Francisco, dva roky po tom, čo jedno z jeho vozidiel bolo účastníkom smrteľnej nehody v Arizone. Po investícii Fordu v roku 2017 vo výške 1 miliardy USD do amerického startupu Argo AI, ktorý testoval verejné cesty na Floride, v Michigane, Kalifornii a Texase, ho nasledoval v júli 2019 nemecký výrobca vozidiel Volkswagen, ktorý oznámil, že vloží ďalších 2,6 miliardy USD. Ford patrí medzi spoločnosti, ktoré znížili optimistické predpovede, kedy budú CAV pripravené na široké použitie. Iné krajiny pracujú na aktualizácii cestnej infraštruktúry a využívaní CAV vo verejnej doprave, ale USA majú v tomto type infraštruktúry relatívne slabé výsledky a sú viac zamerané na využitie súkromných ​​vozidiel a taxíkov. Práca vlády na zavedení CAV sa sústreďuje na štátnu a mestskú úroveň, pričom silné príklady zahŕňajú Detroit a Pittsburgh. Zatiaľ čo projekty na mestskej úrovni môžu byť agilnejšie a prispôsobené miestnym podmienkam, môžu viesť k menšej štandardizácii.

Detroit (USA)

AVRI 2020 sa po prvýkrát zaoberalo aj iniciatívami CAV na komunálnej úrovni, keďže značná časť najzaujímavejšieho pokroku v posúvaní CAV vpred sa odohráva práve na lokálnej úrovni pod vedením miest. Vyhodnotený bol vývoj v piatich významných mestách: Peking, Detroit, Helsinki, Pittsburgh a Soul. Ako jeden z najznámejších príkladov možno uviesť práve Detroit.

Detroit dokázal použiť CAV na pomoc pri oživení ekonomiky mesta. Viaceré spoločnosti v súčasnosti testujú v meste CAV, vrátane CAV startupov Argo AI a May Mobility, výrobcu vozidiel Ford a sesterskej spoločnosti Google Waymo. Okrem toho do mesta prichádzajú desiatky startupov súvisiacich s CAV z celého sveta v nádeji na partnerstvo s veľkými americkými automobilkami. Štátne a miestne vlády pomáhajú predávať talentovanú pracovnú silu Detroitu mnohým inovatívnym spoločnostiam. Koncom roka 2017 Regionálna komora Detroitu a Michiganská korporácia pre ekonomický rozvoj spustili PlanetM Landing Zone. To prilákalo 56 členov vrátane nemeckého dodávateľa autodielov Bosch a americkej spoločnosti Lyft, ako aj startupy vrátane Derq, spoločnosti zo Spojených arabských emirátov zameranej na bezpečnosť chodcov. Štát Michigan zriadil Michigan Office of Future Mobility pod Ministerstvom práce a ekonomických príležitostí, ktorý je poverený vedením strategickej koordinácie všetkých iniciatív súvisiacich s mobilitou v rámci ekonomického rozvoja, pracovnej sily a v oblasti infraštruktúry v štáte Michigan, vrátane CAV. Toto oddelenie tiež hostí Michiganskú radu pre budúcu mobilitu a elektrifikáciu. Detroit dokázal využiť svoje dedičstvo Motor City a stať sa svetovým lídrom aj vo výrobe CAV. Spoločnosť Waymo zmenila účel opustenej továrne na vozidlá, aby otvorila prvý špecializovaný závod na výrobu CAV, ktorý bude pri plnej prevádzke zamestnávať viac ako 400 ľudí. Ford aj GM tiež oznámili veľké investície do rozvoja výroby CAV a EV v meste. Detroit tiež podniká kroky na zabezpečenie pracovnej sily, ktorú CAV spoločnosti vyžadujú. Inštitút mobility v Michigane rekvalifikuje pracovníkov automobilového priemyslu so zručnosťami v oblasti AI, robotiky, kybernetickej bezpečnosti a ďalších relevantných oblastí a spolupracuje s komunitnými vysokými školami, obchodnými školami a online vzdelávacími platformami, aby pomohol rozvíjať nový kvalifikovaný trh vrátane opráv CAV, prepojenej správy vozového parku a CAV bezpečnostných ovládačov. Spolu s univerzitnými partnermi inštitút vyvinul študijný program Master of Mobility, ktorý sa zameria na rozvoj porozumenia systémov v oblastiach vývoja softvéru, strojového učenia AI a dátových vied.

Fínsko

Fínsko má najvyššie hodnotenie za regulácie pre CAV a za efektívnosť svojho právneho systému a celá jeho cestná sieť je otvorená pre skúšky CAV. 

Vysoké hodnotenie Fínska v AVRI je čiastočne zapríčinené dobrým výkonom jeho vlády, ktorá dostáva najvyššie skóre za prípravu právnych predpisov pre CAV a tiež za efektívnosť právneho systému krajiny pri náročných nariadeniach, ako to hodnotili manažéri podnikov v prieskume World Economic Forum. Fínska vláda už urobila veľa práce, aby pripravila krajinu na CAV vozidlá, vrátane otvorenia celej svojej cestnej siete na skúšky a prijatia nového zákona o cestnej premávke, ktorý vstúpil do platnosti v júni 2020. Miestne orgány a národná vláda presadzujú CAV ako súčasť krokov na zníženie vplyvov na životné prostredie a zníženie používania súkromných áut. To vedie Fínsko k zameraniu sa na mikrobusy bez vodiča, ktoré prvýkrát vyskúšal dopravný úrad HSL regiónu Helsinki na predmestí Kivistö v roku 2015. Veľká časť úsilia v oblasti CAV je zameraná na hlavné mesto Helsinki. V apríli 2019 začalo mesto Espoo – ktoré je spolu s Helsinkami súčasťou regiónu hlavného mesta Fínska – verejnú prevádzku autobusu Gacha bez vodiča a do každého počasia. V septembri bola v Kera otvorená dopravná služba s využitím siete 5G, ktorá obsluhuje kampus fínskeho výrobcu telekomunikačných zariadení Nokia. Autobus Gacha navrhla spoločnosť Sensible 4 so sídlom v Espoo, ktorá vo februári 2020 získala 7 miliónov USD na financovanie expanzie inde v Európe a Ázii. Fínsko má silný verejno-súkromný ekosystém zameraný na CAV, ktorý je podporovaný každoročným startupom a technologickou udalosťou s názvom „Slush“. Tento ekosystém zahŕňa etablované spoločnosti a startupy, organizácie verejného sektora a organizácie riadené priamo vládou – príklady aktívnych zainteresovaných strán zahŕňajú Roadcloud, VTT, Maanmittauslaitos, Vaisala, TMFG, Traficom, LVM Väylä, Business Finland a Forum Virium Helsinki. Fínsko ťaží z dobrého využívania technológií vrátane 5G, ako aj z významného fondu talentov. Krajina podporuje množstvo talentovaných inžinierov, z ktorých mnohí majú skúsenosti z pôsobenia v rámci spoločnosti Nokia, fínskej nadnárodnej telekomunikačnej a technologickej spoločnosti. Fínska jednoduchosť pri používaní technológií spôsobila, že krajina je na čele sveta v meraniach digitálnych zručností AVRI a používaní „ride-hailingu“. Fínsko má aj verejno-súkromný ekosystém zložený z najrôznejších druhov spoločností, ktoré spolupracujú na implementácii CAV. Fínsko je malý trh a chýba mu veľký výrobca vozidiel, ktorý by mohol byť hlavným motorom vývoja CAV. To však umožňuje menším spoločnostiam väčšiu slobodu v nezávislom rozvoji. 

Helsinki

Helsinki sú globálnym lídrom v rozvoji konceptu inteligentných miest.

Využívajú holistický prístup, aby sa stali lídrom v dopravných trendoch prostredníctvom integrácie mobility ako služby, elektromobilov a CAV, s cieľom stať sa do roku 2035 uhlíkovo neutrálnym mestom. Helsinki boli jedným z prvých veľkých miest, ktoré (pri založení Helsinského laboratória v roku 2016) vytvorili pozíciu hlavného dizajnéra, ktorého úlohou je urobiť z dizajnu, znalostí, digitalizácie a interakcie neoddeliteľnú súčasť rozvoja moderných miest. Jeho úloha zahŕňa dohľad nad prierezovým úsilím o integráciu CAV do mestského prostredia. Mesto podniklo na podporu inovácií ďalšie významné kroky. Forum Virium Helsinki je mestom vlastnená inovačná spoločnosť, ktorá sa zameriava na projekty inovácií v doprave, otvorené dáta a inteligentnú mobilitu. Spolupracuje so spoločnosťami, univerzitami, ďalšími organizáciami verejného sektora a obyvateľmi s cieľom urobiť z Helsínk najfunkčnejšie inteligentné mesto na svete s viac ako 750 spoločnosťami a 170 výskumnými zariadeniami. Mesto rovnako ako oblasť CAV podporuje aj vývoj autonómnej lode. V rámci činnosti Forum Virium sú Helsinki hlavným prispievateľom do projektu Fabulos (budúci automatizovaný systém prevádzky autobusov na mestskej úrovni), vývojového programu na riešenia pre CAV so šiestimi ďalšími európskymi mestami. Jeho cieľom je poskytnúť systémový dôkaz koncepcie používania mikrobusov CAV na poskytovanie „poslednej míle“ spájajúcej existujúce systémy mestskej hromadnej dopravy s domovmi a pracoviskami obyvateľov. Pokiaľ ide o reguláciu, mestské úrady pre plánovanie úzko spolupracujú s rôznymi mestami, štátnymi inštitúciami, dopravnou bezpečnostnou inštitúciou a inými verejnými subjektmi. Vo všeobecnosti sú regulačné orgány vo Fínsku agilné a fínska legislatíva umožňuje vykonávať všestranné autonómne testy s rôznymi formami dopravy s povoleniami na test, ktoré je možné získať bez námahy a s jednoduchou interakciou s úradmi. Prvý CAV pilot v Helsinkách v roku 2016 zahŕňal zriadenie veľmi krátkej autobusovej trasy v mestskej nábrežnej štvrti, po ktorej nasledovalo niekoľko ďalších pilotov s rôznou vzdialenosťou a trvaním. V apríli 2020 začali tri autonómne vozidlá obsluhovať okružnú trasu vrátane železničnej stanice Pasila v Helsinkách, ako súčasť projektu Fabulos. Projekt realizujú mestské zastupiteľstvo a HSL, krajský úrad dopravy.