Európska a národná legislatíva – stratégie v oblasti rozvoja dopravy

Prehľad dokumentov, z ktorých vychádzajú základné stratégie a právne úpravy v Európskej Únii a na Slovensku pre dosiahnutie udržateľnej a efektívnej dopravy