Nástroje a úspešné príklady ich implementácie

IMPLEMENTAČNÝ NÁSTROJPRÍKLAD
Regulácie a zmeny reguláciíSoftvérový vodičský preukaz (NL)
ŠtandardizáciaŠtandardy kybernetickej bezpečnosti (UK)
Budovanie verejnej infraštruktúryInteligentné dopravné značenie v Dánsku (DK)
Podpora súkromných investíciíVerejné dáta o doprave v Singapure (SG)
Podpora investičných príležitostíVšeobecné rozšírenie MaaS vo Francúzsku (FR)
Podpora testovania nových technológiíCAM Testbed UK (UK)
Budovanie regulačných sandboxovRegulačný sandbox v Nórsku (NO)
Budovanie ekosystému a šírenie informáciíSmart Mobility Lab vo Fínsku (FI)

Príklad 1: Regulácie a zmeny regulácií

Členské štáty EÚ aktualizujú zákony a zameriavajú svoje úsilie na hľadanie spôsobov, ako uľahčiť vývoj CAV. Koncom roka 2018 Holandsko zaviedlo nové zákony upravujúce experimentálne používanie CAV a skúmanie CAV aplikácií, s dôrazom na nákladnú dopravu s nákladnými vozidlami a verejnú dopravu.

Príklad 2: Štandardizácia

Existujúci bezpečnostný rámec pre cesty a vozidlá je rozsiahly a nové technológie CAD posúvajú aj hranice existujúcich právnych predpisov a procesov zaistenia bezpečnosti. Britská vláda preto realizuje komplexný program výskumu bezpečnosti CAV a zavádza legislatívu na vytvorenie nového bezpečnostného rámca, ktorý umožní novú éru bezpečných CAV. Britský inštitút pre štandardy (BSI) a Centrum pre prepojené a autonómne vozidlá (CCAV) zverejnili v roku 2018 štandard kybernetickej bezpečnosti pre CAV, s cieľom chrániť CAV pred napadnutím.

Príklad 3: Budovanie verejnej infraštruktúry

Na mnohých mestských cestách v Európe sa používajú dopravné opatrenia, ako sú pešie zóny, spomaľovače, kruhové objazdy, obmedzenia premávky v špeciálnych obdobiach, kontrola rýchlosti atď. Tieto opatrenia sa zvyčajne používajú na zlepšenie bezpečnosti premávky, zvyčajne znížením rýchlosti, a na „upokojenie“ obytných oblastí od vplyvov dopravy na životné prostredie. Pojem riadenie dopravy možno opísať ako aplikáciu rôznych stratégií a opatrení na zmenu plynulosti premávky, či už na zníženie rýchlosti vozidiel alebo na zníženie samotnej intenzity dopravy.

Príklad 4: Podpora súkromných investícií

Aplikácia inteligentných inovácií v Singapure je sústredená v rámci iniciatívy Smart Nation, ktorá bola spustená v roku 2014. V tom čase bolo cieľom singapurskej vlády vybudovať technickú architektúru pre platformu Smart Nation, ktorá bola zameraná na poskytovanie všadeprítomnej konektivity a celoštátnej analýzy senzorov pre IOT. Platforma Smart Nation bola navrhnutá tak, aby umožnila súkromným spoločnostiam a vládnym inštitúciám inovovať inteligentnejšie služby pre občanov. O štyri roky neskôr bol v roku 2018 predstavený aktualizovaný plán ďalšieho rozvoja Smart Nation. Iniciatíva Smart Nation teraz zahŕňa aj dve nové kľúčové oblasti: vývoj inteligentných dopravných riešení (napríklad autonómne vozidlá) a postavenie Singapuru ako regionálneho a globálneho finančného centra.

Príklad 5: Podpora investičných príležitostí

V niektorých francúzskych vidieckych oblastiach je ponuka verejnej dopravy stále príliš zriedkavá alebo dokonca žiadna. Ľudia, ktorí tam žijú, nemajú inú možnosť, ako zostať izolovaní alebo použiť svoje súkromné auto. 

Príklad 6: Podpora testovania nových technológií

Virtuálne a fyzické testovanie schopností CAV prebieha v širokej škále verejných a kontrolovaných testovacích prostredí. Spojené kráľovstvo je domovom niekoľkých testovacích zariadení a testovacích dráh. Vláda Spojeného kráľovstva a priemyselní partneri investovali takmer 200 miliónov libier do CAM Testbed UK, aby vyvinuli rôzne fyzické a virtuálne testovacie zariadenia, ktoré siahajú od vidieckych oblastí po oblasti s vysokou hustotou, ako je Londýn.

Príklad 7: Budovanie regulačných sandboxov

Pojem „regulačný sandbox“ má korene vo finančných inováciách, kde sa tieto riešenia využívajú od roku 2014, najmä v Spojenom kráľovstve. Tento pojem možno vo všeobecnosti definovať ako regulačné nástroje umožňujúce testovať a experimentovať s novými a inovatívnymi produktmi a službami v experimentálnom právnom režime (alebo experimentálnom prístupe k legislatíve). Regulačné sandboxy ako také majú dvojakú úlohu:

Príklad 8: Budovanie ekosystému a šírenie informácií

Živé laboratórium v Helsinkách je koordinované mestom Helsinki a realizované v spolupráci s Forum Virium Helsinki, mestskou inovačnou spoločnosťou. Financuje ho inovačný fond mesta Helsinki (1/2022-12/2024) a je súčasťou testovacej činnosti inteligentnej mobility v Helsinkách. Mobility Lab Helsinki stavia na základoch vybudovaných pod názvom Jätkäsaari Mobility Lab a naďalej umožňuje pilotovanie inteligentných riešení mobility v reálnom svete, pričom stredobodom záujmu sú digitálne dvojičky (Digital Twinning) v rámci mobility a jednoduchšie a účinnejšie využívanie údajov.