Príklady financovania projektov IM na Slovensku

Príklady dobrej praxe financované z grantových schém EÚ

1. AC nabíjacia stanica v Turčianskych Tepliciach

Názov projektuVýstavba verejne prístupnej AC nabíjacej stanice
Hlavný realizátor projektuMesto Turčianske Teplice
Miesto realizácieTurčianske Teplice
Obdobie realizácie17.02.2020 – 
Objem financovania5 419,74 € (5 000,00 EUR – NFP, 419,74 EUR – vlastné zdroje)
Zdroj financovaniaSchémy na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá (schéma pomoci de minimis) DM − 6/2019 na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 18409/2019-4210-36886; MH SR
Spôsob financovaniagrant
Vzdialenosť od trhuNákup hotových riešení
Ciele projektuPodpora rozvoja elektromobility formou rozvoja nabíjacej infraštruktúry a to výstavbou novej verejne prístupnej AC nabíjacej stanice v meste Turčianske Teplice a tým aj zatraktívnenie elektromobility v regióne Horného Turca, kde sa takéto zariadenie doposiaľ nenachádzalo
Opis projektu / výstupyVýstavba verejne prístupnej AC nabíjacej stanice (2 x 22 kW) v centre mesta Turčianske Teplice – pri mestskom úrade Turčianske Teplice. Nabíjacia stanica je verejne dostupná pre všetkých majiteľov elektromobilov
Doména inteligentnej mobilityC: infraštruktúra a riadenie – C6: infraštruktúra pre alternatívne zdroje energie a palivá
Partneri projektuBez partnerov
Typ partnerstvaN/A
Zdrojehttps://www.turciansketeplice.sk/-nabijacia-stanica.htmlhttps://www.crz.gov.sk/4494542/

2. Elektrické autobusy v Bratislave

Názov projektuVozový park elektrobusov v Bratislave
Hlavný realizátor projektuDopravný podnik Bratislava, a.s
Miesto realizácieBratislava
Obdobie realizácie1.11.2017 – 2.1.2019
Objem financovania10 000 000,00 € (9 500 000,00 EUR – NFP, 500 000,00 EUR – vlastné zdroje)
Zdroj financovaniaEŠIF – Integrovaný regionálny operačný program – IROP-PO1-SC121-2017-21 Modernizácia vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy, MIRRI SR
Spôsob financovaniagrant
Vzdialenosť od trhuNákup hotových riešení
Ciele projektuRozšírenie ekologickej MHD budovaním vozového parku elektrických autobusov. Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých nízkouhlíkových dopravných systémov a zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Opis projektu / výstupyNákup 18 elektrických autobusov a ich zavedenie do prevádzky 
Doména inteligentnej mobilityB: pohony, alternatívne zdroje energie a palivá – B1: elektromobilita – komponenty, B6: projekty a iniciatívy na zníženie ekologických dopadov mobility; D: Služby – D1: verejná osobná doprava
Partneri projektuBez partnerov
Typ partnerstvaN/A
Zdrojehttps://www.itms2014.sk/projekt?id=efa94379-188e-4914-b400-869fbf3f3427https://www.crp.gov.sk/data/att/66509.pdfhttps://www.crz.gov.sk/3159641/

3. MoTiV

Názov projektuMobility and Time Value (MoTiV)
Hlavný realizátor projektuŽilinská univerzita v Žiline 
Miesto realizácie
Obdobie realizácie1.11.2017 – 31.7.2020
Objem financovania1 930 835,50 € (100% EÚ)
Zdroj financovaniaProgram H2020-EU.3.4. – SOCIETAL CHALLENGES – Smart, Green And Integrated Transport; Téma MG-8-5-2017 – Shifting paradigms: Exploring the dynamics of individual preferences, behaviours and lifestyles influencing travel and mobility choices, výzva H2020-MG-2016-2017
Spôsob financovaniagrant
Vzdialenosť od trhuRIA
Ciele projektuHlavným cieľom bolo prispieť k pokroku pri výskume hodnoty cestovného času (VTT) zavedením a overením koncepčného rámca pre odhad VTT prostredníctvom celoeurópskeho zberu údajov. Údaje boli zhromažďované prostredníctvom aplikácie Woorti pre smartfóny vyvinutej v rámci projektu.
Opis projektu / výstupyRozšírenie súčasných poznatkov o hodnote cestovného času na teoretickej a technologickej úrovni. Celoeurópsky súbor údajov o správaní a mobilite sprístupnený vedeckej komunite s cieľom stimulovať ďalší výskum na túto tému pre rozhodovacie orgány, plánovačov dopravy, inžinierov a ekonómov a ďalších aktérov zapojených do projektov mobility a dopravy. Príspevok k rozvoju nových služieb mobility a k rozšíreniu existujúcich aplikácií na informovanie cestujúcich.
Doména inteligentnej mobilityC: infraštruktúra a riadenie – C4: informačné, dátové systémy a platformy
Partneri projektuCOREORIENT OY (Fínsko), EUROPEAN CYCLISTS FEDERATION ASBL (Belgicko; SINDIKAT BICIKLISTA UDRUGA – Chorvátsko, SYKLISTENES LANDSFORENING – Nórsko, FIAB ONLUS – FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA – Taliansko, FEDERATION FRANCAISE DES USAGERS DE LA BICYCLETTE – Francúzsko, ASOCIATIA GREEN REVOLUTION – Rumunsko, FIETSERSBOND VZW – Belgicko), FUNDACIO EURECAT – Španielsko, INESC ID – INSTITUTO DE ENGENHARIADE SISTEMAS E COMPUTADORES (Portugalsko), ROUTERANK SA – Švajčiarsko, TIS PT, CONSULTORES EM TRANSPORTES, INOVACAO E SISTEMAS, SA (Portugalsko)
Typ partnerstvaProjektové konzorcium, podľa pravidiel rámcových programov
Zdrojehttps://motivproject.eu/about-motiv/objectives.htmlhttps://cordis.europa.eu/project/id/770145

4. NAVISAS

Názov projektuNavigation of Airborne Vehicle with Integrated Space and Atomic Signals (NAVISAS)
Hlavný realizátor projektuTEKEVER ASDS (Portugalsko)
Miesto realizáciePortugalsko, Slovensko, Francúzsko, Švajčiarsko
Obdobie realizácie1.3.2016 – 28.2.2018
Objem financovania890 910, 00 € (584 978,75 EUR – EÚ, z toho pre slovenského partnera 117 187,50 EUR; 305 931,30 EUR – vlastné zdroje)
Zdroj financovaniaProgram: H2020-EU.3.4. – SOCIETAL CHALLENGES – Smart, Green And Integrated Transport, H2020-EU.3.4.7.1 – Exploratory Research, téma: Sesar-08-2015 – Communication,Navigation and Surveillance (CNS), výzva: H2020-SESAR-2015-1
Spôsob financovaniagrant
Vzdialenosť od trhuRIA
Ciele projektuNavrhnutie nového konceptu alternatívnych služieb a technológií určovania polohy, navigácie a časovania (APNT) pre malé lietadlá
Opis projektu / výstupyVyužitie kombinácie viacerých konštelácií GNSS (GLONASS, GPS a Galileo) a nového konceptu atómového mikrogyroskopu založeného na precesii atómového spinu a nukleárneho magnetického momentu a vyhodnotenie zlepšenia výkonu a bezpečnosti. Technológia gyroskopov sa opiera o bunku používanú pre miniatúrne atómové hodiny a umožňuje preklenúť priepasť medzi cenou navigačných gyroskopov a trhovými obmedzeniami pre cenovo dostupné neinerciálne navigačné systémy a avioniku v malých lietadlách, čím môže výrazne  prispieť k zvýšeniu úrovne bezpečnosti letu
Doména inteligentnej mobilityA: vozidlá a technológie – A1: technológia prepojených, automatizovaných a autonómnych vozidiel, vrátane konektivity; C: Infraštruktúra a riadenie – C2: C-ITS, infraštruktúra pre prepojené, automatizované a autonómne vozidlá
Partneri projektuTEKEVER ASDS (Portugalsko), CSEM CENTRE SUISSE D’ELECTRONIQUE ET DE MICROTECHNIQUE SA – RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT (Švajčiarsko), THALES AVS FRANCE SAS (Francúzsko), SHARK.AERO, s.r.o. (Slovensko)
Typ partnerstvaProjektové konzorcium, podľa pravidiel rámcových programov 
Zdrojehttps://cordis.europa.eu/project/id/699387

5. NCE-AdvancedEvNet

Názov projektuNCE-AdvancedEvNet
Hlavný realizátor projektuGreenWay Infrastructure s.r.o.
Miesto realizácieSlovensko, Poľsko
Obdobie realizácie03/2017 – 12/2020
Objem financovania6,165,496 € (príspevok EÚ)
Zdroj financovaniaCEF Transport – Connecting Europe Facility (CEF) for Transport, INEA, 2016-SK-TMC-0317-S
Spôsob financovaniagrant
Vzdialenosť od trhuKomerčné riešenie pre trh
Ciele projektuUmožniť jazdu na dlhé vzdialenosti pre elektrické vozidlá v celej strednej Európe, a tým významne prispieť k implementácii európskej stratégie pre alternatívne palivá
Opis projektu / výstupyPríprava dvoch štúdií („Implementácia infraštruktúry s vysokým výkonom a jej vplyv na elektrickú sieť“ a Plán nasadenia siete a masívneho rolloutu“ ) a pilotná inštalácia nabíjacej infraštruktúry pozdĺž základnej cestnej siete v Poľsku a na Slovensku pozdĺž koridorov základnej siete Severné more – Baltské more, Baltské more – Jadran a Rýn – Dunaj: 10 ultrarýchlych nabíjacích staníc do 350 kW v Poľsku a 3 na Slovensku, 60 multi-štandardných rýchlonabíjacích staníc v Poľsku, 50 AC 7-22 kW normálnych nabíjacích staníc v Poľsku a 20 na Slovensku na intermodálnych bodoch, 10 nabíjacích systémov so stacionárnou batériou (zásobníkov energie) pri nabíjacích staniciach v Poľsku
Doména inteligentnej mobilityC: infraštruktúra a riadenie – C6: infraštruktúra pre alternatívne zdroje energie a palivá
Partneri projektuN/A
Typ partnerstvaN/A
Zdrojehttps://trimis.ec.europa.eu/project/nce-advancedevnethttps://wayback.archive-it.org/12090/20221202142500/https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/2016-sk-tmc-0317-shttps://gdzieladowac.eu/sk/o-projekte/

6. Parkovací dom pre bicykle v Trnave

Názov projektuAutomatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava
Hlavný realizátor projektuMesto Trnava
Miesto realizácieTrnava
Obdobie realizácie1.3.2019 – 14.2.2020
Objem financovania531 914,85 € (505 319,11 EUR – NFP, 26 595,74 EUR – vlastné zdroje)
Zdroj financovaniaEŠIF – Integrovaný regionálny operačný program – IROP-PO1-SC122-2016-15 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, MIRRI SR 
Spôsob financovaniagrant
Vzdialenosť od trhuNákup hotových riešení
Ciele projektuZvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
Opis projektu / výstupyVybudovanie automatického parkovacieho domu pre bicykle v priestore medzi železničnou a autobusovou stanicou. Projekt umožní zvýšenie parkovacích kapacít na železničnej a autobusovej stanici, čím prispeje k nárastu počtu obyvateľov, ktorí budú využívať na dochádzanie do zamestnania environmentálne priaznivejšie dopravné prostriedky. Na tento integrovaný projekt nadväzujú ďalšie projekty mesta Trnava (cyklotrasy, bike sharing).
Doména inteligentnej mobilityB: pohony, alternatívne zdroje energie a palivá – B6: projekty a iniciatívy na zníženie ekologických dopadov mobility; C: Infraštruktúra a riadenie (digitálne systémy riadenia) – C8: transformácia infraštruktúry na inteligentné riešenia; D: Služby – D6: služby mikromobility
Partneri projektuBez partnerov
Typ partnerstvaN/A
Zdrojehttps://www.itms2014.sk/projekt?id=8ee6b08a-930e-4dd6-9e1b-7f42b0b03d17https://www.crp.gov.sk/automaticky-parkovaci-dom-pre-bicykle-pri-zeleznicnej-stanici-trnava/https://www.crp.gov.sk/data/att/65806.pdfhttps://www.crz.gov.sk/3154157/https://msmt.trnava.sk/zariadenia/automaticky-parkovaci-dom-pre-bicykle-cykloveza/

7. Postoj spotrebiteľov k elektromobilite

Názov projektuPostoj spotrebiteľov vo vzťahu k elektromobilite na trhu automobilov v Slovenskej republike
Hlavný realizátor projektuDaňo Ferdinand, prof. Ing., PhD., Obchodná fakulta EU
Miesto realizácieSlovensko
Obdobie realizácie2020 – 2022
Objem financovania2021 – 11 572 €, 2022 – 13 999 € 
Zdroj financovaniaRozpočet Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied, grant pridelený na základe vnútorného grantového systému realizovaného Vedeckou grantovou agentúrou (VEGA) 
Spôsob financovaniagrant
Vzdialenosť od trhuVedecká štúdia
Ciele projektuSkúmanie postoja spotrebiteľov vo vzťahu k elektromobilite na trhu automobilov v Slovenskej republike
Opis projektu / výstupyVedecká štúdia zisťujúca postoj spotrebiteľov vo vzťahu k elektromobilite na trhu automobilov v Slovenskej republike
Doména inteligentnej mobilityE: spoločenská akceptácia a pripravenosť – E3: média, maloobchod, zákaznícka skúsenosť
Partneri projektuN/A
Typ partnerstvaN/A
Zdrojehttps://www.minedu.sk/vysledky-hodnotenia-novych-projektov-a-financovanie-projektov-vega/

8. Smart plán mesta Senica

Názov projektuSmart plán mesta Senica
Hlavný realizátor projektuMesto Senica
Miesto realizácieSenica 
Obdobie realizácie1.4.2022 – 1.9.2023
Objem financovania949 887,90 € (949 887,90 EUR – NFP, 49 994,10 EUR – vlastné zdroje)
Zdroj financovaniaEŠIF – Operačný program Integrovaná infraštruktúra – OPII-2020/7/11-DOP Moderné technológie, MIRRI SR
Spôsob financovaniagrant
Vzdialenosť od trhuN/A
Ciele projektuVybudovať pre Mesto Senica inteligentné riešenia využiteľné pri správe mesta v zámere budovania trvalo udržateľnej IoT architektúry – implementovať smart prvky do mesta pre riešenie vyššie uvedených oblastí
Opis projektu / výstupyHlavné aktivity pozostávajú z 1) nákupu HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie a 2) implementácie riešenia – integrácie na iný ISVS, a to v oblasti dynamickej dopravy (inteligentný systém riadenia križovatky, inteligentný prechod pre chodcov, stály monitoring intenzity dopravy), statickej dopravy (inteligentný systém monitoringu parkovania) a bezpečnosti (inteligentný kamerový systém s funkciou automatického vyhodnotenia nebezpečných incidentov)
Doména inteligentnej mobilityC: infraštruktúra a riadenie – C3: riadiace systémy dopravy, C4: informačné a dátové systémy a platformy, C8: transformácia infraštruktúry na inteligentné riešenia; D Služby – D1: inteligentné parkovanie
Partneri projektuBez partnerov
Typ partnerstvaNákup hotových riešení a integrácia na existujúci systém
Zdrojehttps://www.itms2014.sk/projekt?id=6e415347-33bd-4f23-ac29-fe094faf43c4https://crz.gov.sk/zmluva/5874253/