Prípadová štúdia ČR a USA

Prípadová štúdia č. 1 -U Smart Zone v Ústí nad Labem, ČR

Mesto Ústí nad Labem sa rozhodlo vybudovať testovacie prostredie. Na fyzickú dráhu zatiaľ neboli získané investície, realizuje sa jej virtuálny variant.

Štúdia uskutočniteľnosti

odporúčala vytvorenie dvoch otvorených mestských okruhov (7 a 20 km, vrátane diaľničného úseku) s odhadovanými investičnými nákladmi 49-120 mil. Kč a ročnými prevádzkovanými nákladmi 27-55 mil. Kč

Financovanie

Získané zdroje: verejné

Súčasná situácia

Partneri

Hlavne verejný (regionálny) a neziskový sektor:

Klienti

Plán:

Skutočnosť:
FD ČVUT a AUREL CZ, s.r.o (skúšobníctvo) a niekoľko start-upov

Prekážky

Nepodarilo sa získať financie na investíciu:

  • Silná lokálna iniciatíva
  • Zainteresovanosť vedecko-výskumných inštitúcií
  • Potreba funkčného partnerstva a politickej podpory
  • Existencia vhodných štátnych fondov
  • Počiatočné investičné náklady z verejných zdrojov
  • Realistický a funkčný biznis plán

Prípadová štúdia č. 2 – McityTest Facility, Ann Arbor, USA

Príklad testovacích prostredí Michiganskej univerzity a mesta Ann Arbor predstavuje state-of-art súčasných testovacích prostredí.

Financovanie

Pôvod získaných zdrojov financovania:

Bližší detail financovania:

Súčasná situácia

Partneri

Spoločenstvo zložené z univerzity, partnerov z verejného sektora:

Vlastníci a správcovia infraštruktúry: University of Michigan, Ann Arbor, Detroit, štát Michigan

Klienti

Klienti testovacieho prostredia: