Prehľad cieľov a plánovaných oblastí podpory v rámci Stratégie pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu – nasmerovanie európskej dopravy do budúcnosti (EK, 2020)

Stratégia pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu – nasmerovanie európskej dopravy do budúcnosti na stiahnutie

Prioritná oblasťCielePlánované oblasti podpory
Udržateľná mobilitaZvýšenie udržateľnosti všetkých druhov dopravyUrýchliť zavádzanie vozidiel s nulovými emisiami, ako aj obnoviteľných a nízkouhlíkových palív a príslušnej infraštruktúry
Vytvorenie letísk a prístavov s nulovými emisiami
Zvýšenie dostupnosti udržateľných alternatív, čím sa umožní lepšie rozhodovanie o spôsobe dopravyZvyšovanie udržateľnosti medzimestskej a mestskej mobility pre zdravie
Ekologizácia nákladnej dopravy
Zavedenie stimulov na podporu prechodu na mobilitu s nulovými emisiamiStanovovanie cien uhlíka a lepšie stimuly pre používateľov
Inteligentná mobilitaDosiahnutie plynulej, bezpečnej a efektívnej prepojenostiRealizácia prepojenej a automatizovanej multimodálnej mobility
Inovácia, údaje a umelá inteligencia v službách inteligentnejšej mobility
Odolná mobilitaDosiahnutie odolnejšieho jednotného európskeho dopravného priestoru pre inkluzívnu prepojenosťPosilnenie jednotného trhu
Zabezpečiť, aby bola mobilita vyvážená a spravodlivá pre všetkých
Zlepšenie ochrany a bezpečnosti dopravy
Tabuľka 8: Ciele a plánované oblasti podpory Stratégie pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu
Plánované oblasti podpory podľa prioritných oblastí Stratégie pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu – nasmerovanie európskej dopravy do budúcnosti
EK1: Udržateľná mobilita
EK1.1: Urýchliť zavádzanie vozidiel s nulovými emisiami, ako aj obnoviteľných a nízkouhlíkových palív a príslušnej infraštruktúry
EK1.2: Vytvorenie letísk a prístavov s nulovými emisiami
EK1.3: Zvyšovanie udržateľnosti medzimestskej a mestskej mobility pre zdravie
EK1.4: Ekologizácia nákladnej dopravy
EK1.5: Stanovovanie cien uhlíka a lepšie stimuly pre používateľov
EK2: Inteligentná mobilita
EK2.1: Realizácia prepojenej a automatizovanej multimodálnej mobility
EK2.2: Inovácia, údaje a umelá inteligencia v službách inteligentnejšej mobility
EK3: Odolná mobilita
EK3.1: Posilnenie jednotného trhu
EK3.2: Zabezpečiť, aby bola mobilita vyvážená a spravodlivá pre všetkých
EK3.3: Zlepšenie ochrany a bezpečnosti dopravy
Tabuľka 9: Plánované oblasti podpory podľa prioritných oblastí Stratégie pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu – nasmerovanie európskej dopravy do budúcnosti