Dostupné finančné mechanizmy a obstarávanie inovácii

Prehľad vybraných národných a nadnárodných programov pre možné financovanie rôznych oblastí riešení dopravy od vývoja technológii, alternatívnych pohonov, infraštruktúry, rozvoja rôznych módov dopravy až po spoločenskú akceptáciu a pripravenosť na zmeny a inovácie v mobilite