Príklady financovania projektov IM v zahraničí

Príklady dobrej praxe financované z grantových schém EÚ

1. HANDSHAKE

Názov projektuUmožnenie prenosu cyklistických inovácií a posúdenie ich dôsledkov
Hlavný realizátor projektuIstituto Di Studi Per L’integrazione Dei Sistemi (I.S.I.S) – Societa’cooperativa
Miesto realizácieBordeaux (Francúzsko), Bruggy (Belgicko), Turín a Rím (Taliansko), Cadiz (Španielsko), Krakov (Poľsko), Helsinky (Fínsko), Riga (Litva), Manchester (UK), Dublin (Írsko)
Obdobie realizácie1.9.2018 – 31.8.2022
Objem financovania€ 4 990 283,27 (97% bolo financovaných zo zdrojov EÚ, zvyšné 3% boli financované partnermi projektu)
Zdroj financovaniaH2020-EU.3.4. – SOCIETAL CHALLENGES – Smart, Green And Integrated Transport
Spôsob financovaniagrant
Vzdialenosť od trhuInovačné akcie (IA)
Ciele projektuZlepšenie kvality života v účastníckych európskych mestách tým, že sa z cyklistiky stane bezpečný a praktický spôsob dopravy efektívnym zavádzaním integrovaných cyklistických riešení a rozvojom integrovaných cyklistických riešení.
Opis projektu / výstupyHANDSHAKE podporoval efektívne zavádzanie integrovaných cyklistických riešení, ktoré úspešne vyvinuli Amsterdam, Kodaň a Mníchov, hlavné mestá cyklistickej dopravy a svetovo uznávaní lídri v oblasti cyklistickej dopravy, do 10 budúcich hlavných miest cyklistickej dopravy, ktorými sú Bordeaux, Bruggy, Cadiz, Dublin, Helsinki, Krakov, Manchester, Riga, Rím a Turín. Partnerské mestá boli spojené v zloženom pracovnom prostredí, v ktorom rôznorodé geografické kontexty, sociálno-ekonomické podmienky a kultúry plánovania pracovali na rovnakých cieľoch, t. j. na dosiahnutí požadovanej zmeny v oblasti cyklistickej dopravy.Amsterdam napríklad spolupracoval s Dublinom, aby mestu pomohol zaviesť inteligentné dopravné riešenia na lepšie riadenie cyklistických tokov a zber údajov. Holandské hlavné mesto tiež poskytlo svojmu írskemu partnerovi poradenstvo pri rozvoji siete cyklistickej infraštruktúry.Priamym výsledkom tejto spolupráce je, že Dublin v súčasnosti využíva osem testov na zber údajov o cyklistoch – údajov, ktoré využíva na zabezpečenie toho, aby všetka dopravná signalizácia zahŕňala možnosti detekcie bicyklov.
Doména inteligentnej mobilityB: pohony, alternatívne zdroje energie a palivá – B6: projekty a iniciatívy na zníženie ekologických dopadov mobility, C: Infraštruktúra a riadenie (digitálne systémy riadenia) – C1: digitálna a telekomunikačná infraštruktúra, C4: informačné, dátové systémy a platformy, D: služby – D6: služby mikromobility, E: spoločenská akceptácia a pripravenosť – E1: pripravenosť používateľov
Partneri projektuKobenhavns Kommune, Gemeente Amsterdam, Landeshauptstadt Munchen, Bordeaux Metropole, Stad Brugge, Dublin City Council, Gmina Miejska Krakow – Miasto Na Prawach Powiatu, Helsingin Kaupunki, Transport For Greater Manchester, Rigas Pilsetas Pasvaldiba, Roma Servizi Per La Mobilita Srl, Comune Di Torino
Typ partnerstvaProjektové konzorcium, podľa pravidiel rámcových programov
Zdrojehttps://cordis.europa.eu/project/id/769177https://handshakecycling.eu/

2. H2Engine

Názov projektuDovybavené kamióny s nulovými emisiami
Hlavný realizátor projektuKeyou Gmbh
Miesto realizácieMníchov (Nemecko)
Obdobie realizácie1.9.2020 – 31.8.2020
Objem financovania€ 2 191 253,76 (z čoho 70% bolo financovaných zo zdrojov EÚ, zvyšných 30% bolo financovaných spoločnosťou Keyou Gmbh)
Zdroj financovaniaH2020-EU.2.3. – INDUSTRIAL LEADERSHIP – Innovation In SMEs (Hlavný program, ktorý financoval projekt)H2020-EU.3. – PRIORITY – Societal challengesH2020-EU.2.1. – INDUSTRIAL LEADERSHIP – Leadership in enabling and industrial technologies
Spôsob financovaniaNástroj pre podporu MSP (grant a zmiešané financovanie)
Vzdialenosť od trhuKomerčné uvedenie na trh
Ciele projektuŤažké vozidlá, ako sú nákladné vozidlá a autobusy, sú zodpovedné za približne štvrtinu emisií CO2 z cestnej dopravy v EÚ. Cieľom bolo významne prispieť k dosiahnutiu cieľov pre zníženie emisií CO2 z cestnej dopravy, ktoré EÚ stanovila do roku 2025, a to úpravami nákladných vozidiel.
Opis projektu / výstupyProjekt demonštroval riešenie, ktoré umožní zákazníkom premeniť konvenčné dieselové nákladné vozidlo na „čisté“ vozidlo tým, že ho vybavia vodíkovým motorom. Nákladné vozidlo je zároveň modernizované hardvérovými a softvérovými komponentmi, ktoré mu umožňujú jazdiť na vodík.Tím H2Engine vybavil nákladné vozidlo 7,8-litrovým spaľovacím motorom na vodík a zmodernizoval základné subsystémy pomocou svojej technológie „KEYOU-inside“. Úspešným naštartovaním a poháňaním nákladného vozidla vykonali overenie koncepcie.Tím H2Engine sa teraz zameral na uvedenie svojho riešenia na trh. Spoločnosť KEYOU dosiahla schválenie TÜV pre svoje komponenty špecifické pre vodík a už nadviazala niekoľko partnerstiev s dodávateľmi automobilového priemyslu. Cieľom tímu je komerčné uvedenie na trh v roku 2023 a sériová výroba od roku 2024 so zameraním na prestavbu existujúcich dieselových vozidiel.
Doména inteligentnej mobilityA: vozidlá a technológie – A4: zlepšovanie súčasných typov vozidiel a ich retrofitting, B: pohony, alternatívne zdroje energie a palivá – B3: vodíkové pohony – komponenty, B4: vodíkové pohony – zásobníky energie vo vozidle, B6: projekty a iniciatívy na zníženie ekologických dopadov mobility
Partneri projektuBez partnerov
Typ partnerstvaN/A
Zdrojehttps://cordis.europa.eu/article/id/442780-retrofitted-zero-emission-trucks-to-hit-the-road-in-2023https://www.keyou.de/

3. INFRAMIX

Názov projektuPripravenosť cestnej infraštruktúry na zmiešanú premávku vozidiel
Hlavný realizátor projektuAustriatech – Gesellschaft D. Bundes F. Technologiepolit. Massnahmen
Miesto realizácieKombinácia simulačného prostredia a živej premávky na diaľniciach v Rakúsku
Obdobie realizácie1.7.2017 – 31.5.2020
Objem financovania€ 4 899 403,75 (100% financovaných zo zdrojov EÚ)
Zdroj financovaniaH2020-EU.3.4. – Horizon 2020: Smart, Green and Integrated Transport
Spôsob financovaniagrant
Vzdialenosť od trhuVýskumné a inovačné akcie (RIA)
Ciele projektuPríprava cestnej infraštruktúry na podporu prechodného obdobia a koexistencie konvenčných a automatizovaných vozidiel. Navrhnúť, modernizovať, prispôsobiť a otestovať fyzické aj digitálne prvky cestnej infraštruktúry, aby bola zabezpečená nepretržitá, predvídateľná, bezpečná a efektívna premávka.
Opis projektu / výstupyProjekt INFRAMIX na dosiahnutie svojich cieľov pracoval s vyspelými simulačnými nástrojmi, ktoré boli prispôsobené zvláštnostiam automatizovaných vozidiel. Výsledky boli hodnotené prostredníctvom simulácie a na reálnych úsekoch diaľnic. Kľúčovými aspektmi zvažovanými počas celého projektu bolo zabezpečiť, aby navrhované úpravy neohrozili bezpečnosť, kvalitu služieb, efektívnosť a aby ich užívatelia ocenili.Na dosiahnutie svojich cieľov INFRAMIX zvolil prístup zdola nahor. Namiesto toho, aby pracoval na všeobecných riešeniach s pochybným dopadom, staval na troch špecifických (z hľadiska dôležitosti pre efektivitu a bezpečnosť premávky) dopravných scenároch s vysokou hodnotou – konkrétne „dynamické priraďovanie jazdných pruhov“, „zóny práce na ceste“ a „úzke miesta“. Hoci sa INFRAMIX zameriaval hlavne na diaľnice (očakáva sa, že budú prvotnými hostiteľmi takejto zmiešanej dopravy), jeho kľúčové výsledky možno ľahko preniesť na mestské cesty.
Doména inteligentnej mobilityA: vozidlá a technológie – A1: technológia prepojených, automatizovaných a autonómnych vozidiel, A2: bezpečnosť (security and safety), C: Infraštruktúra a riadenie (digitálne systémy riadenia) – C1: digitálna a telekomunikačná infraštruktúra, C2: C-ITS, infraštruktúra pre prepojené, automatizované a autonómne vozidlá, C3: riadiace systémy dopravy, C8: transformácia infraštruktúry na inteligentné riešenia
Partneri projektuAutobahnen- und schnellstrassen-finanzierungs- aktiengesellschaft, siemens aktiengesellschaft Oesterreich, Virtual vehicle research gmbh, Tomtom development germany gmbh, Erevnitiko panepistimiako institouto systimaton epikoinonion kai ypolgiston-emp
Typ partnerstvaProjektové konzorcium, podľa pravidiel rámcových programov
Zdrojehttps://trimis.ec.europa.eu/project/road-infrastructure-ready-mixed-vehicle-traffic-flowshttps://cordis.europa.eu/project/id/723016

4. KLEE

Názov projektuKLEE
Hlavný realizátor projektuFreie Universitäet Berlin
Miesto realizácieBerlín (Nemecko)
Obdobie realizácie01.2016 – 12.2018
Objem financovania2,14 milióna eur (84 % z toho bolo financovaných z BMBF, informácie ohľadom financovania zvyšného objemu finančných prostriedkov neboli voľne dostupné)
Zdroj financovaniaBundesministerium fur Bildung und Forschung – nemecký štátny program
Spôsob financovaniaGrant
Vzdialenosť od trhuVýskumné a inovačné akcie (RIA)
Ciele projektuCieľom bolo priniesť riešenia na výrazné zvýšenie použiteľného rozsahu dojazdu vozidla na elektrický pohon cez výskum inovatívnych elektronických systémoch pre elektromobilitu a automatizované, sieťové a elektrické riadenie (zvýšenie dojazdu el. vozidiel až o 10 % pri existujúcej kapacite batérie a predĺženie životnosti batérie).
Opis projektu / výstupyVýskumná práca na inovatívnych elektronických systémoch pre elektromobilitu a automatizované, sieťové a elektrické riadenie. Elektronika na rozpoznávanie prostredia podporuje prediktívne, inteligentné využívanie energie dostupnej v elektrických vozidlách. V projekte KLEE boli vyvinuté metódy hierarchického riadenia energie v elektrických vozidlách. Elektronika na rozpoznávanie prostredia podporuje prediktívne, inteligentné využívanie energie dostupnej v elektrických vozidlách.Cieľom bol zvýšiť dojazd takýchto vozidiel až o 10 % pri existujúcej kapacite batérie. Okrem toho by sa mala predĺžiť životnosť batérie. Dané ciele sa dajú dosiahnuť inteligentným riadením energie hnacieho ústrojenstva, ako aj integráciou dvojvrstvových kondenzátorov do energetickej siete vozidla. Napokon, počítačom podporované stanovenie ekonomického spôsobu jazdy umožňuje riadenie rekuperovanej energie. Zistenia z nového vznikajúceho spojenia medzi navigačným systémom, senzormi prostredia a energetickým manažmentom majú pomôcť výrobcom vozidiel a dodávateľskému priemyslu prispôsobiť ich vlastné inovatívne systémy potrebám zákazníkov a špecifickým požiadavkám elektromobility.
Doména inteligentnej mobilityA: vozidlá a technológie – A1: technológia prepojených, automatizovaných a autonómnych vozidiel, A4: zlepšovanie súčasných typov vozidiel a ich retrofitting, B: pohony, alternatívne zdroje energie a palivá – B1: elektromobilita – komponenty, B6: projekty a iniciatívy na zníženie ekologických dopadov mobility
Partneri projektuFree University of Berlin, Autonomos GmbH, Berlin, IAV GmbH, Berlin, Ibeo Automotive Systems GmbH, Hamburg, Technical University Dresden
Typ partnerstvaProjektové konzorcium, podľa pravidiel rámcových programov
Zdrojehttps://www.elektronikforschung.de/projekte/kleehttps://trimis.ec.europa.eu/project/klee

5. LogiSmile

Názov projektuLogiSmile
Hlavný realizátor projektuCARNET – UPC Technology Center
Miesto realizácieEsplugues de Llobregat (Španielsko), Hamburg (Nemecko); Debrecen (Maďarsko)
Obdobie realizácie1.1.2022 – 31.12.2022
Objem financovania (vlastné / externé zdroje)€1 356 610
Zdroje financovaniaEIT – Urban Mobility a spolufinancované so zdrojmi Európskej únie
Spôsob financovaniaGrant
Vzdialenosť od trhuVýskumné a inovačné akcie (RIA)
Ciele projektuOtestovať a overiť systém pre plne autonómnu logistiku poslednej míle s cieľom zlepšiť efektívnosť distribúcie tovaru v mestách.
Opis projektu / výstupyProjekt LogiSmile vybudoval autonomous hub vehicle (AHV), ktoré pracovalo s menšími autonómnymi doručovacími zariadeniami (ADD), čo sú v podstate roboty, a so vzdialeným riadiacim centrom, ktoré malo riadiť komunikáciu medzi hlavným vozidlom a ostatnými zariadeniami, zbierať údaje, optimalizovať prevádzky vozového parku a poskytnúť riešenie bezpečné pri poruche, ak by nastala zložitá situácia.Mestá posudzovali svoju infraštruktúru a právny rámec na prevádzkovanie systému, revidovali svoje súčasné dopravné politiky a zavádzali kódex na reguláciu interakcií medzi človekom a autonómnym vozidlom vrátane usmernení o zdieľaní údajov a interakcii s tretími stranami, ako sú chodci, cyklisti a ďalšie vozidlá.Výsledky: Vytvorenie a overenie prototypov ADD a AHV, operačnej verzie back-end riadiaceho centra a protokolov a smerníc stanovujúcich funkčnosť robotov, ako systém interaguje s ľuďmi a inými vozidlami a zber a zdieľanie údajov.
Doména inteligentnej mobilityA: vozidlá a technológie – A1: technológia prepojených, automatizovaných a autonómnych vozidiel, A2: bezpečnosť (security and safety), D: služby – D4: inovatívne a dekarbonizované doručovanie 
Partneri projektuArea Metropolitana de Barcelona, Capgemini Engineering, CARNET – UPC Technology Center, DKV Debrecen, Esplugues de Llobregat City council, ITS Hamburg, Last Mile Autonomous Delivery, NFF – TU Braunschweig, Otostolik, PTV Group, Dirección General de Tráfico, TomTom, and UPC-IRI and UPC-CDEI
Typ partnerstvaProjektové konzorcium, podľa pravidiel rámcových programov
Zdrojehttps://www.eiturbanmobility.eu/projects/logismile/https://carnetbarcelona.com/project/logismile-carnet-barcelona/

6. Park4SUMP

Názov projektuZameranie na riadenie parkovania podporuje mestské plánovanie
Hlavný realizátor projektuMobiel 21 Vzw
Miesto realizácieTrondheim (Nórsko), Umea (Švédsko), Gdaňsk a Krakov (Poľsko), Freiburg (Nemecko), Rotterdam (Holandsko), Sint Niklaas (Belgicko), La Rochelle (Francúzsko), Reggio Emilia (Taliansko), Zadar (Chorvátsko), Slatina (Rumunsko), Sofia (Bulharsko), Shkodra (Albánsko), Vitoria Gasteiz (Španielsko), Lisabon (Portugalsko), Tallinn (Estónsko)
Obdobie realizácie1.9.2018 – 31.8.2022
Objem financovania€ 3 576 253,75 (98% bolo financovaných zo zdrojov EÚ, zvyšné 2% boli financované partnermi projektu)
Zdroj financovaniaH2020-EU.3.4. – SOCIETAL CHALLENGES – Smart, Green And Integrated Transport
Spôsob financovaniagrant
Vzdialenosť od trhuInovačné akcie (IA) 
Ciele projektuCieľom bolo zlepšiť parkovacie politiky vybraných európskych miest a zaviesť riadenie parkovania ako ústredný prvok svojich plánov udržateľného rozvoja.Riadenie parkovania by malo byť dôležitou súčasťou plánovania udržateľnej mestskej mobility, ale bohužiaľ je jedným z najzanedbanejších segmentov. Väčšine členských štátov EÚ chýba politika a usmernenia v oblasti parkovania na národnej úrovni. Cieľom projektu PARK4SUMP bolo zmeniť tento stav, pretože sa ukázalo, že dobré riadenie parkovania má mimoriadny význam. Uvoľňuje verejný priestor, podporuje miestne podniky, generuje príjmy, zvyšuje bezpečnosť, podporuje mestské plánovanie a môže zatraktívniť mestá. Všeobecnou koncepciou bolo prevziať tie najlepšie príklady, súvislosti a skúsenosti v oblasti riadenia parkovania v Európe, poučiť sa z nich a profitovať z nich a preniesť ich vo veľkom meradle a najlepším možným spôsobom do nových miest.
Opis projektu / výstupyCelkovo 16 miest – od Nórska po Albánsko – sa spojilo, aby sa podelilo o osvedčené postupy v oblasti riadenia parkovania a rozvíjalo ich. Tie zahŕňali jasnú komunikáciu o opatreniach na riadenie parkovania zrozumiteľným spôsobom a zabezpečenie toho, aby pravidlá parkovania a pokuty boli primerané, vyvážené a účinne vymáhané.Ďalším kľúčovým osvedčeným postupom bolo zabezpečenie toho, aby sa príjmy z parkovného a pokút investovali do udržateľnej mestskej mobility. Zistilo sa tiež, že účasť občanov na príprave opatrení na riadenie parkovania je užitočná na zabezpečenie prijatia a dodržiavania nových opatrení. Okrem toho sa ukázalo, že digitalizácia zlepšuje verejnú reputáciu a osobnú spokojnosť pracovníkov zodpovedných za vynucovanie parkovania.Prostredníctvom zdieľania a implementácie týchto osvedčených postupov sa všetkým 16 zúčastneným mestám podarilo zlepšiť svoje parkovacie politiky a zaviesť riadenie parkovania ako ústredný prvok svojich plánov udržateľného rozvoja.V rámci projektu bolo regulovaných približne 55 000 nových parkovacích miest, pričom 3 239 parkovacích miest bolo úspešne prerozdelených na iné účely. Zníženie dotácií na parkovacie miesta a zároveň spoplatnenie existujúcich parkovacích miest vo forme poplatkov alebo pokút pomohlo obciam získať príjem.
Doména inteligentnej mobilityA: vozidlá a technológie – A2: bezpečnosť (security and safety), D: služby – D7: inteligentné parkovanie
Partneri projektuDeutsches Institut Für Urbanistik Ggmbh, Forschungsgesellschaft Mobilitaet – Austrian Mobility Research Fgm – Amor Gemeinnutzige Gmbh, Edinburgh Napier University, Centro De Estudios Ambientales, Gemeente Rotterdam, Stadt Freiburg, Gmina Miejska Krakow – Miasto Na Prawach Powiatu, Trondheim Kommune a mnoho daľších. 
Typ partnerstvaProjektové konzorcium, podľa pravidiel rámcových programov
Zdrojehttps://cordis.europa.eu/article/id/442744-focus-on-parking-management-boosts-urban-planninghttps://park4sump.eu/