Testovacie prostredia

Východiská:

Základná kategorizácia:

VirtuálneSimulačné prostredie. Testovanie je vykonávané v namodelovanom virtuálnom prostredí. 
UzavretéTestovanie je fyzicky vykonávané na testovacom okruhu alebo v inom prostredí vyhradenom špeciálne pre testovanie.
Otvorené kontrolovanéNa testovanie sú využité reálne cestné komunikácie, na ktorých sú zaistené špecifické podmienky (uzavretá premávka, znížená rýchlosť a i.) 
Otvorené Testuje sa v podmienkach neobmedzene fungujúcej dopravnej premávky. 

Príklady detailnejšej typologizácie z praxe:

 • Počítačové modelovanie a simulovanie C-ITS. 
 • Príklad: Vehicle ICT Arena LAB – Gothenburg, Švédsko
 • Uzavretý okruh. Príklad: ZalaZONE v Zalaegersegu  
 • Uzavretý areál pre inovácie v priemyselných parkoch, na letiskách a v logistike. Príklad: letisko Heathrow

 • Mobilné laboratórium. 
 • Príklad: Testfeld Autonomes Fahren Baden-Württemberg   
 • Smart City Living Lab – testovanie modelov dopravy v inteligentnom meste. 
 • Príklad: Ann Arbor Connected Environment (AACE), Michigan
 • Inteligentná diaľnica pre testovanie nákladnej dopravy a jej nových biznis modelov. Príklad: ENabling SafE Multi-Brand pLatooning for Europe     

Definovanie kategórií a možnosti financovania projektov pre testovacie prostredia

Typ prostrediaPríklad konkrétneho testovacieho prostrediaMožnosti financovania testovacieho prostrediaMechanizmus
VirtuálnePočítačové modelovanie a simulovanie C-ITS. 
V zahraničí sú virtuálne testovacie prostredia zvyčajne vlastnené a prevádzkované verejnými inštitúciami (napr. univerzitami) alebo verejno-súkromnými partnerstvami. Na ich vybudovanie a realizáciu súvisiacich projektov je – okrem rozpočtu štátu a samosprávy alebo súkromných zdrojov možné využiť časti Plánu obnovy a odolnosti, OP Slovensko, príp. Horizon Europe. Za istých okolností by mohli byť niektoré aktivity pravdepodobne hradené aj z Fondu na spravodlivú transformáciu.Štátny / verejný rozpočet
OP Slovensko
Plán obnovy a odolnosti
Horizon Europe
Súkromné zdroje
Fond na spravodlivú transformáciu
UzavretéUzavretý testovací okruh
Uzavretý areál pre inovácie v priemyselných parkoch, na letiskách a v logistike.
Hlavným zdrojom pri budovaní uzavretých testovacích okruhov v zahraničí sú verejné rozpočty, väčšinou na najvyššej úrovni (štátne rozpočty). Vo väčšej miere ako inde sa tiež využívajú súkromné zdroje. Významnými zdrojmi pre financovanie infraštruktúry a projektov pri uzavretých testovacích okruhov pre Slovensko môže byť Plán obnovy, OP Slovensko, prípadne i Horizon Europe, iba okrajovo aj FST a CEF.Štátny / verejný rozpočet
Súkromné zdroje / zmiešané financovanie
OP Slovensko
Plán obnovy a odolnosti
Horizon Europe
Fond na spravodlivú transformáciu
CEF
Otvorené kontrolovanéInteligentná diaľnica pre testovanie nákladnej dopravy a jej nových biznis modelov.
Mobilné laboratórium
Okrem verejných financií, ktoré zostávajú hlavným zdrojom financií pri tomto type projektov, je možné vo väčšej miere využiť program Horizon Europe, ktorý je v zahraničí jedným z hlavných zdrojov financovania výskumných a vývojových projektov inteligentnej mobility. Plán obnovy a OP Slovensko je možné využiť aj priamo na vybavenie rôznej dopravnej infraštruktúry (diaľnice, cesty 1. a 2. triedy). Vo väčšej miere ako pri predchádzajúcich typoch prostredí je možné využiť CEF, a tiež DE.Štátny / verejný rozpočet
Horizon Europe
OP Slovensko
Plán obnovy a odolnosti
Súkromné zdroje / zmiešané financovanie
CEF, Digital Europe
Fond na spravodlivú transformáciu
Otvorené Smart City Living Lab – testovanie modelov dopravy v inteligentnom meste.Okrem verejných financií, je možné vo väčšej miere využiť Horizon Europe, ktorý je v zahraničí jedným z hlavných zdrojov financovania výskumných a vývojových projektov inteligentnej mobility. Plán obnovy a OP Slovensko je možné využiť aj priamo na vybavenie rôznej dopravnej infraštruktúry (diaľnice, cesty 1. a 2. triedy, železnice, mestská kyvadlová doprava, projekty typu living labs). Vo väčšej miere ako pri predchádzajúcich typoch prostredí je možné využiť CEF, a tiež DE.Štátny / verejný rozpočet
Horizon Europe
OP Slovensko
Plán obnovy a odolnosti
CEF, Digital Europe
Súkromné zdroje / zmiešané financovanie
Fond na spravodlivú transformáciu
Typ prostrediaMožnosti financovania typov aktivítMechanizmusČasť mechanizmu
Virtuálnedodatočná podpora najrôznejších výskumných testovacích projektov z programu Horizon Europe
podpora zriadenia, prevádzky a inovačných aktivít klastra alebo inovačného centra prevádzkujúceho testovacie prostredie
výskumné aktivity pokrývajúce celý výskumný a inovačný cyklus (TRL 1-9) pre oblasť kybernetickej bezpečnosti, senzorov a internetu vecí, cloudových riešení, CCAM
Plán obnovy a odolnostiOP SlovenskoHorizon Europe

POO – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja, inovácií a digitálnej ekonomiky (K9) – Investícia 1, 2, 5, 6
OP Slovensko – Rozvoj a rozšírenie výskumných a inovačných kapacít a využívania pokročilých technológií (špecifický cieľ 1.1) – opatrenie 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4
budovanie testovacej a experimentálnej infraštruktúryPlán obnovy a odolnostiPOO – Digitálne Slovensko – štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna ekonomika) (K19) – Investícia 5
senzorické systémy, ukladanie a spracovanie údajov v cloude, inteligentní autonómni agenti:  využitie prístupu digitálne dvojča a iných nástrojov virtuálnej a rozšírenej reality pre virtuálne testovacie prostredie
digitalizácia máp testovacích prostredí
OP SlovenskoOP Slovensko – Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy (ŠC 1.2) – opatrenie 1.2.1
vytváranie partnerstiev pre testovacie projekty
inovatívne pilotné projekty inteligentnej mobility
vytváranie a aplikácia dátových platforiem
podpora produktov od startupov určených na testovanie 
OP SlovenskoFond na spravodlivú transformáciuOP Slovensko – Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy (ŠC 1.2) – opatrenie 1.2.2
OP Slovensko – Posilnenie udržateľného rastu a konkurencieschopnosti MSP a tvorby pracovných miest v MSP (ŠC 1.3) – opatrenie 1.3.1, 1.3.3
FST – Pilier I – Hospodárska diverzifikácia – opatrenie 1.2, 1.3
výskumné aktivity pokrývajúce celý alebo takmer celý výskumný a inovačný cyklus (TRL 1-9) pre oblasť CCAM
vytváranie partnerstiev pre testovacie projekty
Horizon EuropeHE – pilier 2 – klaster Climate, Energy and Mobility – destinácia Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods
Typ prostrediaMožnosti financovania typov aktivítMechanizmusČasť mechanizmu
Uzavretévývojové aktivity pokrývajúce záverečné fázy výskumného a inovačného cyklu (TRL 5-9)
budovanie testovacej a experimentálnej infraštruktúry
riešenia startupových spoločností s veľkým inovatívnym a technologickým potenciálom
Súkromné / zmiešané financovanieBanky
Venture capitál
Korporátne financie
dodatočná podpora najrôznejších výskumných testovacích projektov z programu Horizon Europe
podpora zriadenia, prevádzky a inovačných aktivít klastra alebo inovačného centra prevádzkujúceho testovacie prostredie
výskumné aktivity pokrývajúce celý výskumný a inovačný cyklus (TRL 1-9) pre oblasť kybernetickej bezpečnosti, senzorov a internetu vecí, cloudových riešení vybavenie klastra IKT infraštruktúrou
vybavenie  testovacieho prostredia alebo vozidla IKT infraštruktúrou (telematikou)
Plán obnovy a odolnosti
OP Slovensko
POO – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja, inovácií a digitálnej ekonomiky (K9) – investícia 1, 2, 5, 6; Digitálne Slovensko (K19) – investícia 5
OP Slovensko – Rozvoj a rozšírenie výskumných a inovačných kapacít a využívania pokročilých technológií (špecifický cieľ 1.1) – opatrenie 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4
vybavenie testovacieho prostredia (okruhu, verejnej komunikácie) nabíjacími bodmiPlán obnovy a odolnosti
CEF
Horizon Europe
POO – Udržateľná doprava (komponent 3 – K3) – investícia 4
CEF Transport – 6.2.2. Činnosti súvisiace s udržateľnou a multimodálnou mobilitou
HE – pilier 2 – klaster Climate, Energy and Mobility – destinácia Clean and competitive solutions for all transport modes
budovanie testovacej a experimentálnej infraštruktúryPlán obnovy a odolnostiPOO – Digitálne Slovensko – štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna ekonomika) (K19) – investícia 5
senzorické systémy, ukladanie a spracovanie údajov v cloude
digitalizácia máp testovacích prostredí
OP SlovenskoOP Slovensko – Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy (ŠC 1.2) – opatrenie 1.2.1
vytváranie partnerstiev pre testovacie projektyinovatívne pilotné projekty  inteligentnej mobilityvytváranie a aplikácia dátových platforiempodpora produktov od startupov určených na testovanie 
OP Slovensko
Fond na spravodlivú transformáciu
OP Slovensko – Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy (ŠC 1.2) – opatrenie 1.2.2; Posilnenie udržateľného rastu a konkurencieschopnosti MSP a tvorby pracovných miest v MSP (ŠC 1.3) – opatrenie 1.3.1, 1.3.3
FST – Pilier I – Hospodárska diverzifikácia – opatrenie 1.2, 1.3
výskumné aktivity pokrývajúce celý alebo takmer celý výskumný a inovačný cyklus (TRL 1-9) pre oblasť CCAMvytváranie partnerstiev pre testovacie projektyHorizon EuropeHE – pilier 2 – klaster Climate, Energy and Mobility – destinácia Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods
Typ prostrediaMožnosti financovania typov aktivítMechanizmusČasť mechanizmu
Otvorené kontrolovanédodatočná podpora najrôznejších výskumných testovacích projektov z programu Horizon Europe
podpora zriadenia, prevádzky a inovačných aktivít klastra alebo inovačného centra prevádzkujúceho testovacie prostredie
výskumné aktivity pokrývajúce celý výskumný a inovačný cyklus (TRL 1-9) pre oblasť kybernetickej bezpečnosti, senzorov a internetu vecí, cloudových riešení
vybavenie klastra IKT infraštruktúrou
vybavenie  testovacieho prostredia alebo vozidla IKT infraštruktúrou (telematikou)
Plán obnovy a odolnosti
OP Slovensko
POO – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja, inovácií a digitálnej ekonomiky (K9) – investícia 1, 2, 5, 6; Digitálne Slovensko (K19) – investícia 5
OP Slovensko – Rozvoj a rozšírenie výskumných a inovačných kapacít a využívania pokročilých technológií (špecifický cieľ 1.1) – opatrenie 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4
vybavenie úsekov diaľnic IDS
telematika, inteligentné križovatky
dátové hospodárstvo pre inteligentnú mobilitu a zber údajov pre politiky založené na dôkazoch
OP Slovensko
Fond na spravodlivú transformáciu
CEF
Horizon Digital Europe
OP Slovensko – Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility  (ŠC 2.8) – op. 2.8.1, 2.8.3; Rozvoj inteligentnej, bezpečnej, udržateľnej a intermodálnej TEN-T  (ŠC 3.1) – op. 3.1.1, 3.1.2; Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermod. vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility (ŠC 3.2) – op. 3.2.2-4
FST – pilier II – opatrenia 2.3
CEF Transport –6.2.1, 6.2.2, 6.2.3,
HE – – pilier 2 – klaster Climate, Energy and Mobility – destinácia Clean and competitive solutions for all transport modes
DE – Dátový priestor pre inteligentné komunity, Dátový priestor pre mobilitu, Nástroj na testovanie a experimentovanie pre inteligentné mestá a komunity
vybavenie testovacieho prostredia (okruhu, verejnej komunikácie) nabíjacími bodmiPlán obnovy a odolnosti
CEF
Horizon Europe
POO – Udržateľná doprava (komponent 3 – K3) – investícia 4
CEF Transport – 6.2.2. Činnosti súvisiace s udržateľnou a multimodálnou mobilitou
HE – pilier 2 – klaster Climate, Energy and Mobility – destinácia Clean and competitive solutions for all transport modes
budovanie testovacej a experimentálnej infraštruktúryPlán obnovy a odolnostiPOO – Digitálne Slovensko – štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna ekonomika) (K19) – investícia 5
Typ prostrediaMožnosti financovania typov aktivítMechanizmusČasť mechanizmu
Otvorené kontrolovanésenzorické systémy, ukladanie a spracovanie údajov v cloude
digitalizácia máp testovacích prostredí
OP Slovensko
Digital Europe
OP Slovensko – Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy (ŠC 1.2) – opatrenie 1.2.1
DE – Dátový priestor pre inteligentné komunity, Dátový priestor pre mobilitu, Nástroj na testovanie a experimentovanie pre inteligentné mestá a komunity
vytváranie partnerstiev pre testovacie projekty
inovatívne pilotné projekty  inteligentnej mobility
vytváranie a aplikácia dátových platforiem
podpora produktov od startupov určených na testovanie 
OP Slovensko
Fond na spravodlivú transformáciu
OP Slovensko – Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy (ŠC 1.2) – opatrenie 1.2.2; Posilnenie udržateľného rastu a konkurencieschopnosti MSP a tvorby pracovných miest v MSP (ŠC 1.3) – opatrenie 1.3.1, 1.3.3
FST – Pilier I – Hospodárska diverzifikácia – opatrenie 1.2, 1.3
využitie koridorov 5G ako testovacieho prostredia na overenie prípadov použitia vyvinutých v rámci programu Horizont EuropeCEFCEF Digital – Nasadenie 5G infraštruktúry v Európe
výskumné aktivity pokrývajúce celý alebo takmer celý výskumný a inovačný cyklus (TRL 1-9) pre oblasť CCAM
vytváranie partnerstiev pre testovacie projekty
Horizon EuropeHE – pilier 2 – klaster Climate, Energy and Mobility – destinácia Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for pass. and goods
riešenia založené na EGNSS a/alebo Copernicus, ktoré umožňujú nové služby alebo prispievajú k novým službám udržateľnej mobilityHorizon EuropeHP – pilier 2 – klaster Digital, Industry & Space – destinácia:Open strategic autonomy in developing, deploying and using global space-based infrastructures, services, applications and data
Typ prostrediaMožnosti financovania typov aktivítMechanizmusČasť mechanizmu
Otvorenédodatočná podpora najrôznejších výskumných testovacích projektov z programu Horizon Europe
podpora zriadenia, prevádzky a inovačných aktivít klastra alebo inovačného centra prevádzkujúceho testovacie prostredie
výskumné aktivity pokrývajúce celý výskumný a inovačný cyklus (TRL 1-9) pre oblasť kybernetickej bezpečnosti, senzorov a internetu vecí, cloudových riešení
vybavenie klastra IKT infraštruktúrou
vybavenie  testovacieho prostredia alebo vozidla IKT infraštruktúrou (telematikou)
Plán obnovy a odolnosti
OP Slovensko
POO – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja, inovácií a digitálnej ekonomiky (K9) – investícia 1, 2, 5, 6; Digitálne Slovensko (K19) – investícia 5
OP Slovensko – Rozvoj a rozšírenie výskumných a inovačných kapacít a využívania pokročilých technológií (špecifický cieľ 1.1) – opatrenie 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4
riadenie premávky všeobecne, riadenie bezpečnej a efektívnej dopravy na lokálnej alebo regionálnej úrovni, integrované dopravné a tarifné systémy
vybavenie úsekov diaľnic IDS
telematika, inteligentné križovatky
dátové hospodárstvo pre inteligentnú mobilitu a politiky založené na dôkazoch
OP Slovensko
Fond na spravodlivú transformáciu
CEF
Horizon Digital Europe
OP Slovensko – Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility  (ŠC 2.8) – op. 2.8.1, 2.8.3; Rozvoj inteligentnej, bezpečnej, udržateľnej a intermodálnej TEN-T  (ŠC 3.1) – op. 3.1.1, 3.1.2; Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermod. vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility (ŠC 3.2) – op. 3.2.1-4
FST – pilier II – opatrenia 2.3
CEF Transport –6.2.1, 6.2.2, 6.2.3,
HE – – pilier 2 – klaster Climate, Energy and Mobility – destinácia Clean and competitive solutions for all transport modes
DE – Dátový priestor pre inteligentné komunity, Dátový priestor pre mobilitu, Nástroj na testovanie a experimentovanie pre inteligentné mestá a komunity
vybavenie testovacieho prostredia (okruhu, verejnej komunikácie) nabíjacími bodmiPlán obnovy a odolnosti
CEF
Horizon Europe
POO – Udržateľná doprava (komponent 3 – K3) – investícia 4
CEF Transport – 6.2.2. Činnosti súvisiace s udržateľnou a multimodálnou mobilitou
HE – pilier 2 – klaster Climate, Energy and Mobility – destinácia Clean and competitive solutions for all transport modes
budovanie testovacej a experimentálnej infraštruktúryPlán obnovy a odolnostiPOO – Digitálne Slovensko – štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna ekonomika) (K19) – investícia 5
Typ prostrediaMožnosti financovania typov aktivítMechanizmusČasť mechanizmu
Otvorenésenzorické systémy, ukladanie a spracovanie údajov v cloude
digitalizácia máp testovacích prostredí
OP Slovensko
Digital Europe
OP Slovensko – Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy (ŠC 1.2) – opatrenie 1.2.1
DE – Dátový priestor pre inteligentné komunity, Dátový priestor pre mobilitu, Nástroj na testovanie a experimentovanie pre inteligentné mestá a komunity
vytváranie partnerstiev pre testovacie projekty
inovatívne pilotné projekty  inteligentnej mobility
vytváranie a aplikácia dátových platforiem
podpora produktov od startupov určených na testovanie 
OP Slovensko
Fond na spravodlivú transformáciu
OP Slovensko – Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy (ŠC 1.2) – opatrenie 1.2.2; Posilnenie udržateľného rastu a konkurencieschopnosti MSP a tvorby pracovných miest v MSP (ŠC 1.3) – opatrenie 1.3.1, 1.3.3
FST – Pilier I – Hospodárska diverzifikácia – opatrenie 1.2, 1.3
využitie koridorov 5G ako testovacieho prostredia na overenie prípadov použitia vyvinutých v rámci programu Horizont EuropeCEFCEF Digital – Nasadenie 5G infraštruktúry v Európe
výskumné aktivity pokrývajúce celý alebo takmer celý výskumný a inovačný cyklus (TRL 1-9) pre oblasť CCAM
vytváranie partnerstiev pre testovacie projekty
Horizon EuropeHE – pilier 2 – klaster Climate, Energy and Mobility – destinácia Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for pass. and goods
riešenia založené na EGNSS a/alebo Copernicus, ktoré umožňujú nové služby alebo prispievajú k novým službám udržateľnej mobilityHorizon EuropeHP – pilier 2 – klaster Digital, Industry & Space – destinácia:Open strategic autonomy in developing, deploying and using global space-based infrastructures, services, applications and data
budovanie living labs
autonómna kyvadlová doprava, automatizované mestské doručovanie
OP Slovensko
Digital Europe
OP Slovensko – Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy (ŠC 1.2) – opatrenie 1.2.2
DE – Dátový priestor pre inteligentné komunity, Dátový priestor pre mobilitu, Nástroj na testovanie a experimentovanie pre inteligentné mestá a komunity

Projekty s testovaním

Národné projekty

Európske projekty

Prípadová štúdia č. 1 – U Smart Zone, Ústí nad Labem, Česká republika

Prípadová štúdia č. 2 – Mcity Test Facility, Ann Arbor, USA

Zhrnutie zahraničných príkladov

Prípadová štúdia č. 1 -U Smart Zone v Ústínad Labem, ČR

Mesto Ústí nad Labem sa rozhodlo vybudovať testovacie prostredie. Na fyzickú dráhu zatiaľ neboli získané investície, realizuje sa jej virtuálny variant.

Štúdia uskutočniteľnosti

odporúčala vytvorenie dvoch otvorených mestských okruhov (7 a 20 km, vrátane diaľničného úseku) s odhadovanými investičnými nákladmi 49-120 mil. Kč a ročnými prevádzkovanými nákladmi 27-55 mil. Kč

Financovanie

Získané zdroje: verejné

Súčasná situácia

Partneri

Hlavne verejný (regionálny) a neziskový sektor:

Klienti

Plán:

Skutočnosť:
FD ČVUT a AUREL CZ, s.r.o (skúšobníctvo) a niekoľko start-upov

Prekážky

Nepodarilo sa získať financie na investíciu:

 • Silná lokálna iniciatíva
 • Zainteresovanosť vedecko-výskumných inštitúcií
 • Potreba funkčného partnerstva a politickej podpory
 • Existencia vhodných štátnych fondov
 • Počiatočné investičné náklady z verejných zdrojov
 • Realistický a funkčný biznis plán

Prípadová štúdia č. 2 – McityTest Facility, Ann Arbor, USA

Príklad testovacích prostredí Michiganskej univerzity a mesta Ann Arbor predstavuje state-of-art súčasných testovacích prostredí.

Financovanie

Pôvod získaných zdrojov financovania:

Bližší detail financovania:

Súčasná situácia

Partneri

Spoločenstvo zložené z univerzity, partnerov z verejného sektora:

Vlastníci a správcovia infraštruktúry: University of Michigan, Ann Arbor, Detroit, štát Michigan

Klienti

Klienti testovacieho prostredia: