Analýza efektivity

TOP 10 opatrení:

ČísloOpatreniepriamo napĺňaumožňuje
E4Podporovanie inovatívnych nástrojov obstarávania, podpory a poradenstva17
D1Identifikovanie príležitostí na integráciu dátového priestoru mobility a dátových ekosystémov do vznikajúcej európskej infraštruktúry dát16
D2/E3Vytvorenie motivačných schém s cieľom motivovať inovátorov spolupracovať a testovať inovácie34
C4Vybudovanie novej inteligentnej infraštruktúry24
D6Vznik opatrení pre podporu inovatívnych služieb v preprave tovaru, najmä Startupov / MSP24
E5Zapojenie verejnosti do návrhu a testovania konceptov IM51
C2Využitie Konsolidovanej analytickej vrstvy ako platformy pre spracovanie, ukladanie a zdieľanie údajov05
C7Zabezpečenie dostatočnej údajovej základni pre nasadenie AI technológie do riadenia premávky32
A1Podpora výskumu a prijímanie nových technológií na zvýšenie bezpečnosti AI vo vozidlách13
B2Podpora VÚC a obcí v zavádzaní nízkoemisných zón22